Публічна оферта

Публічна оферта

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією "LuxShina.ua TM",  далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту ( пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://luxshina.ua/ua (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

   * «Товар» - шини, диски, акумулятори, інші автотовари, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

   * «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для надання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

   * «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

   * «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

   * «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

   - добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

   - самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

   - оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

   - обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і э в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях, або при отриманні товару водієві кур'єру г. Киев

5.2. В разі не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3 Через сайти платіжних систем

logotip-MPS

5.4. Безготівковим платежем на розрахунковий рахунок підприємства в Україні в формі ТОВ або ФОП 2 або 3 групи

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній,  де і здійснюється видача замовлень. Адресна доставка перевізниками, або власною логістикою по м. Києву.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України. Згідно. ст. 3 р. 2 ЗУ "Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", у разі готівкової форми оплати товару, при передачі товару покупцю продавець зобов'язується надати фіскальний чек шляхом надсилання його на наданий покупцем абоненський номер або на адресу електронної пошти. 

Права та обов'язки сторін:

7.1. Постачальник гарантує якість та надійність Товару, що постачається, протягом строку, який передбачено технічними умовами та стандартами на даний Товар при умові дотримання Покупцем вимог по зберіганню Товару, що передбачено технічними умовами та стандартами на даний Товар. Протягом строку зберігання Товару та до моменту встановлення шин на автомобіль діє повна гарантія на автошини. Після встановлення шин на автомобіль та початку експлуатації у випадку виявлення прихованого браку проводиться рекламаційна процедура за рахунок покупця у сертифікованого підприємства ДП «СЄПРОшина ГТВ» (м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 24 тел.(056) 790 20 89). У випадку якщо буде виявлено заводський брак Постачальник компенсує 100% вартості експертизи та зобов’язується замінити бракований Товар або компенсувати його вартість.

7.2. Продавець має право: - в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.3. Покупець зобов'язаний: - своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.4. Покупець має право: - оформити замовлення в Інтернет-магазині;

   - оформити електронний договір;

   - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://luxshina.ua/ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет, також можливий самовивіз товарів з точок видачі в м. Києві та в м. Чернігові.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної  угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

 9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та інше.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві або робить заміну товару.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті  11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії - цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.